תום כהן | ראש המטה
050-2909914 | tom@meretz.org.il

לירון בדולח | ראש הסגל
054-5227989 | mail@tamarzandberg.co.il

גילי אנגרט | מנהלת הלשכה
054-9732640‬ | mail@tamarzandberg.co.il

טלי טסלר | יועצת פרלמנטרית
054-4630406 | tzandberg@knesset.gov.il

אלעד וולף | דובר
054-7505864 | elad92wolf@gmail.com