לב ים גונן | ניהול לשכה
052-291-5003 | mail@tamarzandberg.co.il

ניב שובל | יועץ פרלמנטרי
052-809-0137 | tzandberg@knesset.gov.il

ליטל שוורץ | דוברת
052-397-7373 | litalschwartz3@gmail.com