לירון בדולח | ראש הצוות
054-5227989 | mail@tamarzandberg.co.il

טלי טסלר | יועצת פרלמנטרית
054-4630406 | tzandberg@knesset.gov.il

אלעד וולף | דובר
054-7505864‬

ניר אלה | מנהל דיגיטל
mkzandberg@gmail.com | 054-7771913

תום כהן | יועץ פוליטי
050-2909914

שחר עבוד | מנהל מטה הבחירות
052-4520314‬