לירון בדולח | יועצת פרלמנטרית
054-5227989 | tzandberg@meretz.org.il

טלי טסלר | יועצת פרלמנטרית
054-4630406 | tzandberg@meretz.org.il

ניר אלה | דובר
mkzandberg@gmail.com | 054-7771913

תום כהן | יועץ פוליטי
050-2909914

אופיר כץ | יועץ פוליטי
054-7959043

דור בן דור | רכז מתנדבים
054-5277441