שם (חובה)

טלפון

דואר אלקטרוני (חובה)

תוכן ההודעה

תמר זנדברג, חברת כנסת (מרצ)

לשכה: משכן הכנסת, הקרייה. ירושלים  91950 טלפון – 02-6753333

tzandberg@knesset.gov.il

סלולרי: 054-4550474

לפניות לצוות:

דור בן דור, יועץ פרלמנטרי 054-5277441

תום כהן, יועץ פוליטי 050-2909914

אופיר בר-זהר, דוברת 052-6102301

טלי טסלר, יועצת פרלמנטרית