שם (חובה)

טלפון

דואר אלקטרוני (חובה)

תוכן ההודעה

תמר זנדברג | חברת כנסת (מרצ)

לשכה: משכן הכנסת, הקרייה. ירושלים  91950 טלפון – 02-6753333

mail@tamarzandberg.co.il

לירון בדולח | ראש הצוות
054-5227989 | mail@tamarzandberg.co.il

טלי טסלר | יועצת פרלמנטרית
054-4630406 | tzandberg@knesset.gov.il

אלעד וולף | דובר
054-7505864‬

תום כהן | יועץ פוליטי
050-2909914