שם (חובה)

טלפון

דואר אלקטרוני (חובה)

תוכן ההודעה

תמר זנדברג, חברת כנסת (מרצ)

לשכה: משכן הכנסת, הקרייה. ירושלים  91950 טלפון – 02-6753333

tzandberg@knesset.gov.il

סלולרי: 054-4550474

לפניות לצוות:

לב ים גונן | ניהול לשכה
052-291-5003 | mail@tamarzandberg.co.il

ניב שובל | יועץ פרלמנטרי
052-809-0137 | tzandberg@knesset.gov.il

ליטל שוורץ | דוברת
052-397-7373 | litalschwartz3@gmail.com