לכבוד

היועץ המשפטי לממשלה – עו"ד יהודה וינשטיין

שלום רב,

                     הנדון: הרחקתו של מר נתן אשל מהחיים הציבוריים

בשבוע שעבר נערכו הבחירות לכנסת ה-19, ועם היוודע התוצאות פורסם באמצעי התקשורת כי מי שינהל מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו את המשא-ומתן הקואליציוני הינו מר נתן אשל.

כמו נשים רבות אחרות, גם אני נדהמתי ממידע זה. בתחילת שנת 2012 התפטר אשל מתפקידו בשירות המדינה, במסגרת עסקת טיעון בפרשת הטרדה מינית של עובדת בלשכת ראש הממשלה. אשל הודה כי קיים יחסים לא ראויים של "קרבה יתרה" עם העובדת, צילם אותה ללא רשותה ואף חיטט בתיבת הדואר האלקטרונית האישית שלה. במסגרת הסדר הטיעון, סוכם על העמדתו לדין משמעתי וקבלת עונש של נזיפה חמורה, תמורת התפטרותו משירות המדינה והתחייבות כי לא ישוב לשרת בשירות המדינה בעתיד.

עם היוודע הסדר הטיעון התבטאת בעיתונות כי הרחקתו של אשל משירות המדינה וענישתו "מהווה מסר ערכי כלפי כל עובדי המדינה, בכירים ככל שיהיו, שלפיו אין לעבור לסדר היום על תופעות כמו אלה שנמסר בחקירה".

למרות כל אלה, התבשרנו השבוע על חזרתו של מר אשל לחיים הציבוריים, בתפקיד יועץ לראש הממשלה האמון על הרכבת הקואליציה הבאה, אשר מהווה מרכיב משמעותי בדמוקרטיה הישראלית ובעיצוב חיי אזרחיות ואזרחי ישראל בשנים הקרובות.

עובדה זו הינה זלזול בביטחונן של נשים ובחומרת מעשיו של אשל, אשר נעשו בתוך משרדי הממשלה.חזרתו בדלת האחורית ובניגוד לרוח הסדר הטיעון מכשירה אלימות כנגד נשים,ומשדרת מסר כי עברות מסוג זה אינן חמורות דיין על מנת לאכוף אותן, וכי הסדר הטיעון מועד להפרה. יש בכך מסר קשה עבור נשים רבות החוות הטרדות מיניות במקומות העבודה ומחוצה אליהן מן הראוי כי בשירות המדינה לא תונהג ענישה מקילה, או כזו שאף אינה ממומשת.

אשר על כן, אני פונה אליך על מנת שתאכוף את הסדר הטיעון ותורה לראש הממשלה שלא לשלב את אשל בכל תפקיד ציבורי שהוא. שלח מסר ברור כי הטרדות מיניות ואלימות נגד נשים הינן עברות חמורות ופסולות, וכי לא תאפשר לאדם אשר הורחק מהשירות הציבורי בגין עברות אלו לחזור לתפקיד משפיע על חיי הציבור כאילו לא אירע דבר.

בכבוד רב,

תמר זנדברג
ח"כ מיועדת לכנסת ה-19