ביום שני, 4.3.13, במליאת הכנסת, שאלתי את סגנית השר גילה גמליאל שאחראית על קידום צעירים, סטודנטים ונשים במשרד רוה"מ על השוואת תנאי סטודנטיות יולדות ואימהות לתנאי סטודנטים המשרתים במילואים:במרוצת 2011 אישרה המועצה להשכלה גבוהה המלצות חדשות לסטודנטיות וסטודנטים בנושא אימוץ ולידה. ההתאמות כוללות הקלות בהגשת מטלות, פיצול או הקפאת לימודים ומועדים מיוחדים בבחינות. שנתיים אחרי האישור, עדיין קיים פער בין צרכי הסטודנטים והסטודנטיות האימהות היולדות ובין המצב בפועל. הפער צורם במיוחד בהשוואה בין סטודנטיות לאחר לידה לבין סטודנטים שמשרתים במילואים.למשל: סטודנטית יכולה להעדר רק שלושה שבועות לאחר חופשת לידה בעוד סטודנט במילואים יכול להעדר ככול שדרוש;
סטודנטית שילדה זכאית רק למועד נוסף אחד בעוד סטודנט במילואים זכאי למספר המועדים שהפסיד;האם מתוכננת ומתי יתבצע התיקון הזה, שישווה את חופשת הלידה לסטודנטיות לחופשת לידה של כל אישה; התייחסות ללידה מוקדמת שאינה קיימת היום; אפשרות ללמידה מקוונת מהבית; מקומות ישיבה מיוחדים ונוחים דבר שלא קיים היום ומקשה פיזית על נשים בהריון ולאחר לידה; תינוקייה בכול מוסד אקדמי; מלגות מיוחדות לאמהות וביטול התניית המלגות ברצף לימודים, דבר הפוגע במי שיוצאת לחופשת לידה.

שאילתה סגנית שר צעירים, סטודנטים ונשים