כמה עידכונים בישיבת המועצה אתמול:

חבר המועצה בנימין בביוף (ש"ס) הגיש הצעה לסדר לייהוד שכונות הדרום. עוד לפני שעלה לדבר ביקשתי מהיועץ המשפטי לפסול את הדיון בהצעה מכיוון שתוכנה גזעני. אחרי דיון סוער במסגרתו ניסה חבר המועצה לדיאנסקי לקחת את הדיון לכיוון התחרדות, ולטעמי פספס את הבעייתיות של ההצעה שנובעת דווקא מנסיון להציע אפליה על בסיס אתני, הורדה ההצעה מסדר היום.

לקראת הדיון בהצעה אחרת, של חבר המועצה עומר סיקסיק מסיעת יאפא, נדהמתי לגלות כי חברת הדיור הציבורי חלמישקנתה (!) שטח בדרום תל אביב עליו התכוונה להקים פרוייקט מגורים. חלמיש היא חברה ממשלתית אשר עיריית תל אביב שותפה לה ב-50%. כמו חברות דיור ציבורי אחרות, כגון עמידר ועמיגור, היא אמונה על ניהול מאגר הדירות הציבוריות שהוקמו ע"י המדינה בעשוריה הראשונים.

מאז נחקק חוק הדיור הציבורי של רן כהן, שהיה לי הכבוד ללוות כעוזרת הפרלמנטרית שלו, החלו להימכר דירות דיור ציבורי לדיירים במחירים מסובסדים מאוד. הרציונל מאחורי החוק גורס כי, דיירים שגרו בדיור ציבורי במשך עשרות שנים, ושילמו שכר דירה למדינה, קנו זכות טבעית על קורת הגג שלהם, והתשלומים ששילמו במשך השנים היוו מעין משכנתא המזכה אותם לרכוש את הדירות במחירים נמוכים במיוחד. הפרטה חברתית, אם תרצו. יש בכך כמובן הזדמנות למוביליות חברתית מכיוון שיורשיהם של אותם דיירים יתחילו את חייהם מנקודה משופרת בהרבה יחסית להוריהם, ויוכלו להשקיע את הונם המועט בלימודים והתבססות בעבודה.

על מנת שלא לדלדל את מלאי הדירות לזכאים אחרים, נקבע בחוק כי הכסף ממכירת הדירות ייכנס לקרן מיוחדת שתוקדש לבניית דירות ציבוריות חדשות. מאז נחקק נמכרו במסגרת חוק הדיור הציבורי עשרות אלפי דירות. אלא שהסעיף העוסק בבניית דירות חדשות לא מומש מעולם.

והנה, מסתבר כי חברת חלמיש דווקא מתכוונת לבנות דירות, ואף לעשות זאת על אדמה שקנתה מכספם של דיירי הדיור הציבורי, אלא שהיא מתכוונת לעשות זאת כחברה קבלנית עבור השוק הפרטי ולא לדיור ציבורי. בזכותו של חבר המועצה סיקסיק הכוונה נחשפה, ועמיתי חבר המועצה אחמד משהראוי, המשמש דירקטור בחלמיש, יזם דיון מחודש בנושא.

ולסיום, המועצה אישרה אתמול חוק עזר עירוני חדש העוסק במחזור. החוק קובע חובה להציב מתקני מחזור והפרדת אשפה ומפרט את המותר והאסור לגבי השלכת פסולת. מצ"ב נוסח החוק למי שמעוניין.
חוק עזר מחזור