הטור הפוליטי בעבודה שחורה בניתוח עצרת רבין ה-15, אולי האחרונה