ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

7.3.13 הצעת חוק הרשויות המקומיות (דירות מקלט)

ההצעה מציעה הקמת "דירות מעבר" אשר ישמשו לשיכון משפחות לפרק זמן קצוב לאחר שנותרו ללא קורת גג או משפחות אשר סבלו מאלימות וזאת, במקביל להענקת שירותים סוציאליים מקיפים לדיירים ע"י אגף הרווחה.

נוסח החוק:

הצעת חוק הרשויות המקומיות (דירות מקלט) \ ח"כ זנדברג by Keshet Ori