תיקון לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי כך ש"הפרה יסודית" של התנאים על ידי דייר בדיור ציבורי לא תהווה מחסום להתקנת דוד שמש לדייר. דוד חשמל מייקר את חשבון החשמל באופן ניכר ומכביד על הדיירים והדיירות שמתקשים ממילא בתשלום. ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

8.7.13 תיקון חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (התקנת דוד שמש)

תיקון לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי כך ש"הפרה יסודית" של התנאים על ידי דייר בדיור ציבורי לא תהווה מחסום להתקנת דוד שמש לדייר. דוד חשמל מייקר את חשבון החשמל באופן ניכר ומכביד על הדיירים והדיירות שמתקשים ממילא בתשלום.

נוסח החוק:

זכויות הדייר בדיור הציבורי – התקנת דוד שמש by Keshet Ori