ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

9.7.13 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חופשת אבהות)

ההצעה מציעה שמונה ימים חופשת אבהות לאב המקבילים לחופשת הלידה של האם. ההצעה זכתה לתמיכה קואליציונית ואופזיציונית. כיום אב לא זוכה לחופשת לידה, בניגוד למרבית מדינות הOECD. ההצעה מעניקה את האפשרות ל-8 ימים משולמים על ידי המעסיק של חופשה מקבילה להולדת הבת\בן ביחד עם האם.

נוסח החוק:

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חופשת אבהות) by Keshet Ori