ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

11.7.13 הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון- חופשת לידה לסטודנטית)

מוצע לקבוע כי סטודנטית תהיה זכאית להיעדר שישה שבועות ממועד הלידה – בהתאם לחופשת הלידה המינימאלית ביותר שיכולה אם עובדת לממש לפי חוק עבודת נשים. עד היום סטודנטיות יכלו להעדר רק שלושה שבועות אחרי הלידה, זמן מוגבל וקצר מהמוענק בחוק חופשת לידה, הצעה זו מבקשת להעניק זמן למנוחה והחלמה לפני החזרה ללימודים.

נוסח החוק:

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – חופשת לידה לסטודנטית) by Keshet Ori