ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

11.7.13 הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – פנייה שוויונית בשילוט במקום ציבורי)

הצעת חוק זו מציעה להפוך את השלטים במקומות הציבוריים לכאלו המתייחסים לכלל האוכלוסייה, ובפרט ל51% באוכלוסייה שלא זוכה לייצוג. ההצעה מבקשת שימוש בשפה שוויונית במקומות בילוי ובמקומות ציבוריים, כזאת שתביע התייחסות ללשון נקבה וזכר.

נוסח החוק:

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – פנייה שוויונית בשילוט במקום ציבורי) \ ח"כ זנדברג by Keshet Ori