ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

7.13 הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – איסור אפליית מועמדים או סטודנטים) התשע"ג-2013

הצעת חוק זו מרחיבה את הגדרת האפליה האסורה למועמדים או סטודנטים במוסדות להשכלה גבוה ומוסיפה איסור אפליה על רקע מגדר, נטייה מינית, תהליכי הורות, מוצא, עדה, נטייה פוליטית ועוד.

נוסח החוק:

הצעת חוק הסטודנט (תיקון – איסור הפליה בעת קבלה ללימודים) by Keshet Ori