במסגרת מאבק לשמירת חופי הים טבעיים ונגישים לציבור, יזמתי בשיתוף עם אדם טבע ודין הצעת חוק לאיסור גביית תשלום בכניסה לחופים אותו אימצה וועדת הפנים, אחרי שהגענו למסקנה כיאין מנוס מלעגן את הזכות הזאת בחקיקה ולהרתיע בעונש כל מי שיפר את החוק. כל זה בשביל להבטיח את הזכות המובנת מאליה של כניסה חופשית והנאה מחוף ים ואני עומדת בראש צוות ח״כים מיוחד בנושא הגנה על החופים.

עוד על ההצעה