על פי מסמך שנחשף בעיתון הארץ המועצה להשכלה גבוהה מתנערת מהמלצות דו"ח מבקר המדינה הנוגעות לליקויים בטיפול בהטרדות מיניות בתוך המוסדות האקדמיים.

המלצות מבקר המדינה לטיפול בהטרדות מיניות באקדמיה

דברי הסבר:

על פי מסמך שנחשף בעיתון הארץ המועצה להשכלה גבוהה מתנערת מהמלצות דו"ח מבקר המדינה הנוגעות לליקויים בטיפול בהטרדות מיניות בתוך המוסדות האקדמיים.
דו"ח מבקר המדינה הורה על המל"ג ועל הות"ת לקבל מהמוסדות דרך שגרה נתונים על תלונות שהתקבלו אצלם וליצור תקנון אחיד, ברור ומפורט.

למרות המלצות אלו הות"ת והמל"ג מתנערים מאחריות וטוענים כי הם לא יהיו האחראים ליצירת תקנון ואיסוף נתונים ואין הבדל בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין שאר המעסיקים במשק. המל"ג בוחר להתעלם מהעובדה שהמוסדות להשכלה גבוהה שונים ממקומות עבודה אחרים במשק, מכיוון שמתקיימים בהם תנאים ייחודיים של יחסי מרות בין סגל אקדמי ומינהלי לסטודנטים וסטודנטיות צעירות מהן, ושלאנשי הסגל הבכיר יש יכולת להשפיע על עתידם האקדמי של הלומדים אצלם. מסקר שערכה השנה התאחדות הסטודנטים עולה כי 17.9% מהסטודנטים דיווחו שחוו הטרדה מינית מצד מרצה, מתרגל או סטודנט אחר, ורק חמישה אחוזים מהמתלוננים פנו לממונה במוסד שבו הם לומדים.
מסמך המל"ג מתנער גם מהוראת ועדות החינוך והוועדה למעמד האישה של הכנסת, בדיון שנערך לאחר פרסום דו"ח המבקר. הוועדות הורו אז למל"ג להציג בתוך שלושה חודשים נהלים לטיפול בהטרדות מיניות, שיחייבו את כלל המוסדות האקדמיים, דבר שלא בוצע.
התנהלות המל"ג והות"ת אינה מקובלת, יש לקיים דיון דחוף בוועדת החינוך של הכנסת לבחינת הנהלים ואופן ההתנהלות בנושא ההטרדות המיניות ולפעול לפתרון מיידי.