הצעת החוק הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

הצעה זו מציעה לחלק את האחריות בדבר תשלום דמי התיווך על כל הצדדים המעורבים בעסקה, באופן שווה. כיום שוק הדיור הינו פרוץ והנטל על תשלום דמי התיווך נופל בלעדית על השוכר.
לקריאת הצעת החוק המלאה:

מתווכים במקרקעין (אחריות תשלום דמי תיווך) \ ח"כ זנדברג by Keshet Ori