חוק המציע לקבוע שטופס של המדינה ומוסדותיה או של רשות מקומית יכלול מקום לציון "שם הורה" במקום הנוהג הנפוץ "שם אב", ישנם משפחות חדשות רבות שאינן מורכבות בהכרח מאב אחד, ההצעה באה לתקן את המנהג ולאפשר לכל אחד ואחת לרשום את ההורה כפי שנוח לו\לה. הצעת החוק הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

ציון "שם ההורה" בטופס במקום הנוהג הנפוץ "שם אב"

חוק המציע לקבוע שטופס של המדינה ומוסדותיה או של רשות מקומית יכלול מקום לציון "שם הורה" במקום הנוהג הנפוץ "שם אב", ישנם משפחות חדשות רבות שאינן מורכבות בהכרח מאב אחד, ההצעה באה לתקן את המנהג ולאפשר לכל אחד ואחת לרשום את ההורה כפי שנוח לו\לה.
לקריאת הצעת החוק המלאה:

הצעת חוק ציון שם ההורה בטופס by Keshet Ori