מטרתה של הצעת חוק זו הינה להגביל ולהפחית את שכר טרחת כונסי נכסים ועורכי דין בהליכי מימוש. היום נוצר מצב בו גובה שכר כונס נכסים או עורך דין המטפלים בתיק יכול להגיע למעל למחצית ואף למלוא סכום החוב. הצעה זו מציעה להגביל את הסכום. ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

הגבלת שכרם של עורכי דין וכונסי נכסים

מטרתה של הצעת חוק זו הינה להגביל ולהפחית את שכר טרחת כונסי נכסים ועורכי דין בהליכי מימוש. היום נוצר מצב בו גובה שכר כונס נכסים או עורך דין המטפלים בתיק יכול להגיע למעל למחצית ואף למלוא סכום החוב. הצעה זו מציעה להגביל את הסכום.
להצעת החוק המלאה:

הגבלת שכר עורך דין או כונס נכסים by Keshet Ori