ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

מטרתו של החוק היא לקדם דיור בר השגה באזורים בעלי היצע דירות נמוך, באמצעות הטלת היטל על דירות מגורים ריקות, אשר גורעות מהיצע הדירות (דירות ובנייני רפאים) ופוגעות באיכותו של המרחב הציבורי סביבן.
להצעת החוק המלאה:

הצעת חוק היטל על דירת מגורים ריקה באזור היצע דירות מגורים נמוך \ ח"כ זנדברג by Keshet Ori