צוות 90 הימים שהקים שר האוצר קובע כי יש לפטור את התכניות מתסקיר סביבתי ולהקים מוסד תכנוני שיעקוף את ועדות התכנון בהליך מזורז. מוסד התכנון החדש ישרת לא רק תכניות דיור להשכרה כי אם גם תכניות הכוללות 500 יחידות דיור ומעלה תוך פגיעה בזכות הציבור להשפיע ותוך התעלמות מתכניות המתאר מהנזקים הסביבתיים האפשריים.

לכבוד

יו"ר הכנסת, ח"כ אדלשטיין יולי יואל

אדוני היושב ראש,

אבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה דיון מהיר  בנושא:

כוונת צוות 90 הימים להקים מוסד תכנוני עוקף ועדות תכנון ותסקירי סביבה

דברי הסבר:

השבוע פורסם כי במשרד האוצר מתכוונים לפטור את כל התכניות להקמת דירות להשכרה מבדיקות סביבתיות מקיפות ומסודרות, כנהוג בכל תכניות הבנייה בישראל, באופן שעלול להביא להקמת מתחמים מזהמים.

צוות 90 הימים שהקים שר האוצר קובע כי יש לפטור את התכניות מתסקיר סביבתי ולהקים מוסד תכנוני שיעקוף את ועדות התכנון בהליך מזורז. מוסד התכנון החדש ישרת לא רק תכניות דיור להשכרה כי אם גם תכניות הכוללות 500 יחידות דיור ומעלה תוך פגיעה בזכות הציבור להשפיע ותוך התעלמות מתכניות המתאר מהנזקים הסביבתיים האפשריים.

יש לדון בדחיפות בוועדת הפנים והסביבה בהשפעות של הקמת מוסד תכנוני חדש על הערים הקיימות, על הסביבה ועל תכניות המתאר והתכנון הקיימות וכיצד ניתן לשלב ראייה תכנונית וסביבתית בת-קיימא יחד עם הקמת דיור להשכרה.