חברת הכנסת תמר זנדברג שאלה את שר\ה התחבורה והבטיחות בדרכים

רכבת ישראל פרסמה מכרז שיבחר זייכן יחיד שיפעיל את כל מזנוני התחנות לשבע שנים. בעקבות כך מחירי המוצרים יהיו גבוהים.

 חברת הכנסת תמר זנדברג שאלה את שר\ה התחבורה והבטיחות בדרכים

רכבת ישראל פרסמה מכרז שיבחר זייכן יחיד שיפעיל את כל מזנוני התחנות לשבע שנים. בעקבות כך מחירי המוצרים יהיו גבוהים.

רצוני לשאול:

  1. מדוע הרכבת מאשרת בתנאי המכרז למכור במחיר הגבוה ביותר?

  1. האם טובת הציבור נלקחה בחשבון בהחלטה ?