הצעת חוק זו מטרתה לאסור על הפליה בעת קבלת או בקשת טיפול רפואי. עד כה איסור ההפליה היה מצומצם ולא נכללו בו קריטריונים קריטיים, כגון זהות מגדרית, מעמד אישי, השקפה ועוד. הצעת החוק מרחיבה את הקריטריונים להפליה, ומבקשת לתקן מצבים של חוסר שוויון בעת קבלת או בקשת טיפול רפואי. ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

יוזמים:    תמר זנדברג, אילן גילאון, מיכל רוזין, ניצן הורוביץ, יפעת קריב, רינה פרנקל, פנינה תמנו-שטה, קארין אלהרר, רות קלדרון, סתיו שפיר, נחמן שי, משה מזרחי, מיכל בירן, איתן כבל, מרב מיכאלי, עמר בר לב, חנא סוויד, דב חנין, מירי רגב

          

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – איסור הפליה), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 4

1.

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996[1], בסעיף 4, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א)    מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מחמת גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, קבוצה אתנית, מין, זהות מגדרית, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מוגבלות, מעמד אישי, הורות או מטעם אחר כיוצא באלה."

דברי הסבר

הצעת חוק זו מטרתה לאסור על הפליה בעת קבלת או בקשת טיפול רפואי. עד כה איסור ההפליה היה מצומצם ולא נכללו בו קריטריונים קריטיים, כגון זהות מגדרית, מעמד אישי, השקפה ועוד. הצעת החוק מרחיבה את הקריטריונים להפליה, ומבקשת לתקן מצבים של חוסר שוויון בעת קבלת או בקשת טיפול רפואי.

 ——————————–

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב בכסלו התשע"ד – 25.11.13


[1] ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.