הצעת חוק זו מחייבת הכנה של תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים, אשר יסקור את המצב הקיים מבחינת התנועה ביחס לתחום התכנית ואת ההסדרים הנדרשים כדי להבטיח תנועה רציפה ובטוחה בתחומה, ממנה ואליה, ללא תלות ברכב פרטי. התסקיר ישמש ככלי עזר לצורך גיבושה הסופי של תכנית הבנייה ויאפשר תכנון נכון ואחראי של שכונות מגורים חדשות ותכניות אחרות שצפויות להביא לגידול במספר התושבים/ות. הצעת החוק הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

עיר טובה היא עיר שנוח וקל לנוע בה, ולאו דווקא במכונית פרטית!!

ישראל היא אחת מהמדינות הצפופות ביותר בעולם המערבי, ולמרות זאת ישנם אזורים רבים שלרשות המתגוררים/ות בהם, לא עומדות אפשרויות ברות קיימא לניידות, פרט לתנועה ברכב פרטי. תחבורה בת קיימא היא זכות בסיסית שמגיעה לכל אזרח/ית והיא מאפשרת פתרונות לבעיות שונות כמו בעיות של תעסוקה. הצפיפות הגדלה בישראל לצד השימוש המתרחב ברכב פרטי מחייבים גם התייחסות מיוחדת להיבטים של בטיחות בתכנון אזורים בהם אמורים לנוע ולשהות אזרחים רבים. בשנים האחרונות גדלה המודעות, בקרב הציבור ובקרב אנשי המקצוע לכך שכדי שתתקיים איכות חיים ראויה יש צורך להבטיח נגישות מיטבית לאזורים השונים ואפשרויות נוחות ומגוונות של תנועה, במיוחד בתחומי הערים. האמצעים לכך הם מגוונים, מתחבורה ציבורית לסוגיה ועד שבילים ונתיבים ייעודיים להולכי רגל ורוכבי אופניים. תכנון יעיל של אלו צריך להיעשות תוך ראיה כוללת של המרחב והתייחסות מעמיקה ומקיפה לתחומים הללו כבר בשלב התכנון שיביא לגידול באוכלוסייה באזורים מסוימים, ולא לאחר מכן, כאשר מרחב האפשרויות התכנוניות כבר מצטמצם באופן משמעותי. למרות זאת, בניגוד להיבטי תנועה ברכב, עליהם נוהגים לתת את הדעת בעת קידום תכניות חדשות, יש נטייה להתעלם מבסיס המידע התכנוני הנדרש בנוגע לתנועה בתחבורה ציבורית, ברגל ובאופניים.

הצעת חוק זו מחייבת הכנה של תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים, אשר יסקור את המצב הקיים מבחינת התנועה ביחס לתחום התכנית ואת ההסדרים הנדרשים כדי להבטיח תנועה רציפה ובטוחה בתחומה, ממנה ואליה, ללא תלות ברכב פרטי. התסקיר ישמש ככלי עזר לצורך גיבושה הסופי של תכנית הבנייה ויאפשר תכנון נכון ואחראי של שכונות מגורים חדשות ותכניות אחרות שצפויות להביא לגידול במספר התושבים/ות.

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים by tamarzand