הצעת החוק נועדה לעזור לנשים שיצאו ממקלט לנשים מוכות ולאפשר להן לבסס את עצמן ואת ילדיהן מבחינה כלכלית, בביטחון של קורת גג קבועה והזכות לדיור. לפיכך, מוצע לקבוע כי נשים ששהו במקלט לנשים מוכות תהיינה זכאיות למגורים בדיור ציבורי עם סיום תקופת שהותן במקלט. הצעת החוק הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

 נשים שסבלו מאלימות במשפחה זכאויות לקורת גג!

בשנת 2013 נפתחו 12,625 תיקי חקירה בגין עבירות אלימות כלפי נשים במשפחה. בפועל הנתונים עשויים להיות גבוהים יותר כיוון שנשים רבות אינן מדווחות על אלימות לרשויות או שלא מגישות תלונה על כך במשטרה. לאור נתונים אלו, עולה שישנן נשים אשר נשקפת סכנה לחייהן ולחיי ילדיהן והן נאלצות להסתייע בהגנה של מקלטים לנשים נפגעות אלימות. בישראל קיימים 14 מקלטים כאלו, ושוהות בהן כ-710 נשים בשנה בממוצע.

פעמים רבות האלימות המופעלת על הנשים איננה רק פיזית אלא מלווה גם באלימות נפשית וכלכלית, שיוצרת תלות של האישה בבן הזוג האלים. קיים קשר ישיר בין תלות כלכלית של נשים לבין הישארותן במעגלים שבהם הן חוות אלימות. לאלימות השלכות קשות על חייהן של הנשים והיא משבשת את יכולתן להשתלב בשוק העבודה, להתמיד בעבודתן, להתקדם ולממש את כישוריהן. כך, נפגעת יכולתן של הנשים לפרנס את עצמן ואת ילדיהן והן נמצאות במצוקה כלכלית בעת יציאתן מהשהות במקלט. מצוקה כלכלית, בנוסף לקושי הנפשי והפיזי, עלולה להחזיר אותן לסביבה האלימה ממנה נמלטו.

הצעת החוק נועדה לעזור לנשים שיצאו ממקלט לנשים מוכות ולאפשר להן לבסס את עצמן ואת ילדיהן מבחינה כלכלית, בביטחון של קורת גג קבועה והזכות לדיור. לפיכך, מוצע לקבוע כי נשים ששהו במקלט לנשים מוכות תהיינה זכאיות למגורים בדיור ציבורי עם סיום תקופת שהותן במקלט.

לקריאת הצעת החוק במלואה:

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – זכות למגורים בדירה ציבורית לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות by tamarzand