אני מסכימה לאמירה שחוסנה של חברה נמדד ביחס לחלשים בה, והדאגה שלנו לזכויות בעלי-חיים אין משמעותה שאנחנו לא דואגים לזכויות בני ה- אדם אלא להפך: יש כאן מסר של גישה מקיימת, שרואה את כולנו כחלק מאותה מערכת שבה אדם: חי, והסביבה שאנחנו חיות וחיים בה הם חלק מאותה מערכת שאמורה לקיים את כולנו, ולאורך זמן.

תודה רבה . אדוני היושב-ראש , אני מצטרפת לברכות ליוזמי היום הזה, ליושבי-ראש השדולה חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת דב ליפמן. אני גם מצטרפת לדברים שנאמרו קודם.

אני שייכת לאלה שהרבה פעמים מאשימים שהרבה מהדברים שקורים בבית הזה הם הפרה של זכויות אדם,  והנה, אנחנו עומדים כאן, עומדות ויושבים ודנים בזכויות של בעלי-חיים. אני מסכימה לאמירה שחוסנה של חברה נמדד ביחס לחלשים בה, והדאגה שלנו לזכויות בעלי-חיים אין משמעותה שאנחנו לא דואגים לזכויות בני האדם אלא להפך- יש כאן מסר של גישה מקיימת, שרואה את כולנו כחלק מאותה מערכת שבה אדם חי. הסביבה שאנחנו חיות וחיים בה הם חלק מאותה מערכת שאמורה לקיים את כולנו, ולאורך זמן.

אני מצטרפת גם לדברים שנאמרו כאן על התעללות בבעלי-חיים ועל חמלה, ואני רוצה להצביע בדברים שלי על כך שההפרה השיטתית , הממוסדת, העקבית ורחבת ההיקף ביותר של זכויות בעלי-חיים מתרחשת בדבר שכולנו עושים יום-יום, וזה בתעשיית המזון. תעשיית המזון מן החי, חברות וחברים, היא הגורם המרכזי לזיהום אוויר בעולם ולזיהום בכלל. היא התעשייה המזהמת ביותר, יותר מתעשיית הרכב היא האחראית לזיהום המים, לביעור שטחי מרעה וחקלאות, להתחממות הגלובלית ולהרבה מאוד מהנזקים למקום שאנחנו חיים בו.