מטרת הצעת חוק זו, שיזמתי יחד עם קבוצת חברי הכנסת, היא אפוא לאפשר שיקול דעת לרשות המקומית להעניק פטור מחובת התקנת מקלט בעת הרחבת בית קיים מטעמים שיונחו בפניה, על מנת לאזן בין הצורך במיגון ובין הצורך בהרחבת הבית. איזון מידתי זה יאפשר לאנשים להרחיב את ביתם בעלות שהם מסוגלים לעמוד בה, ולגור בבית שמתאים לצורכיהם.

הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון – אפשרות לקבלת פטור מבניית מקלט בהרחבת בית), התשע"ד–2014

כיום, כל המבקש להרחיב את ביתו ביותר מ-12 מטר רבוע ואין בביתו מקלט, מחויב בבניית מקלט אף במקרה של הימצאות מקלט בקרבת הבית. נוצרות בעיות רבות ובהן עלות גבוהה מאד של בניית מקלט, שמייקרת את כל הרחבת הבית.

מטרת הצעת חוק זו, שיזמתי יחד עם קבוצת חברי הכנסת, היא אפוא לאפשר שיקול דעת לרשות המקומית להעניק פטור מחובת התקנת מקלט בעת הרחבת בית קיים מטעמים שיונחו בפניה, על מנת לאזן בין הצורך במיגון ובין הצורך בהרחבת הבית. איזון מידתי זה יאפשר לאנשים להרחיב את ביתם בעלות שהם מסוגלים לעמוד בה, ולגור בבית שמתאים לצורכיהם.

לקריאת הצעת החוק המלאה:

הצעת חוק התגוננות אזרחית by tamarzand