בישיבה הראשונה נרשמה הסכמה נדירה בין ארגוני הסביבה ומשרדי הממשלה, לפיה דרוש גוף מרכזי לניהול ופיקוח הים והחופים. יו"ר ועדת המשנה ח"כ תמר זנדברג וארגוני הסביבה הציעו להקים רשות סטטוטורית שתפקח על כלל האספקטים הנוגעים לנושא, ולשנות את המצב כיום שבמסגרתו 11 משרדים שונים ואין ספור רשויות מקומיות עוסקים בים ובחופים. ח"כ תמר זנדברג: "הגענו למסקנה שדרוש ניהול אינטגרטיבי בעל סמכות, אחריות ותקציבים. נבחן את האפשרות של עיגון הנושא בחקיקה".

בישיבה הראשונה נרשמה הסכמה נדירה בין ארגוני הסביבה ומשרדי הממשלה, לפיה דרוש גוף מרכזי לניהול ופיקוח הים והחופים. יו"ר ועדת המשנה ח"כ תמר זנדברג וארגוני הסביבה הציעו להקים רשות סטטוטורית שתפקח על כלל האספקטים הנוגעים לנושא, ולשנות את המצב כיום שבמסגרתו 11 משרדים שונים ואין ספור רשויות מקומיות עוסקים בים ובחופים. ח"כ תמר זנדברג: "הגענו למסקנה שדרוש ניהול אינטגרטיבי בעל סמכות, אחריות ותקציבים. נבחן את האפשרות של עיגון הנושא בחקיקה".

הסכמה נדירה נרשמה בין חברי הכנסת, ארגוני הסביבה ומשרדי הממשלה השונים בדבר הצורך הדחוף בריכוז הניהול והפיקוח על נושא הים והחופים תחת גורם אחד. כיום עוסקים בנושא לא פחות מ-11 משרדי ממשלה ואין ספור רשויות מקומיות וגופים נוספים שונים אשר הפיקוח והניהול של התחום מתחלקים ביניהם לפי המקרה.

יו"ר ועדת המשנה, ח"כ תמר זנדברג, אמרה כי "הים והחופים הם משאב ציבורי חשוב ונדיר שמצריכים התייחסות מיוחדת. על החופים והים יש איומים רבים מכיווני נדל"ן, קידוחים, מסחור, איום סביבתי, בריאותי ועוד. מדינות רבות בעולם התקדמו לניהול אינטגרטיבי של הים והחופים כאשר כלל השיקולים נלקחים בחשבון וגם בישראל נעשתה עבודה משפטית ואקדמית לבחינת הנושא. אנחנו נדחף לכיוון הקמת גוף מרכזי ואף נבחן אפשרות של התקדמות בחקיקה יחד עם משרדי הממשלה"

מנהלת היחידה הימית ב'אדם טבע ודין', עו"ד תמי גנות, הציגה נייר עמדה שפירט את הדברים המרכזיים שצריכים לאפיין רשות סטטוטורית לנושא הים והחופים, כאשר עמדת הארגון היא כי מדובר בצעד חשוב וקריטי אשר יש לבצעו בדחיפות המיידית (המסמך מצורף בקובץ נפרד). לדברי עו"ד גנות, על מנת ליצור כתובת אחת ברורה אשר בין כתליה יאוזנו כלל האינטרסים הרלוונטיים לניהול הסביבה הימית, תוך חיסכון במשאבי הציבור, יש להקים רשות חדשה ועצמאית לניהול המרחב הימי, אשר תרכז בידיה את הסמכויות השונות לניהול הסביבה הימית שכיום מפוזרות בין הגופים השונים.

 נציגת ארגון צלול דליה טל, אמרה כי "כיום מנהלים את נושא הים 11 משרדי ממשלה שונים, כאשר במצטבר רק כ-30 אנשים מפקחים עליו בפועל. מישהו צריך לקחת אחריות בנושא, ויש לעשות זאת בדחיפות גדולה. מבדיקה שערכנו בעולם, הרשויות המצליחות ביותר הן אלה שמשלבות בין הממשל, הרשויות המקומיות והציבור. זה לדעתנו צריך להיות המודל המרכזי".

ח"כ דב חנין אמר כי "אני מברך על הקמת ועדת המשנה וכן על ההצעה להקים רשות ים וחופים. האתגרים שעומדים בפנינו גדולים. יש איומים אמיתיים ואנחנו צריכים הסדר מדויק ומשוכלל יותר כדי לאזן בין הצרכים לפיתוח לבין האינטרס של כולנו שהחוף לא יהיה נדל"ן. חוק החופים נמצא על המדוכה. יש לנו אתגרים אדירים בים שלנו –  אפשרויות רבות לקידוחי גז וקידוחי נפט, וגם סכנות גדולות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אסון בתחום הזה".

מנהלת תחום ים וחופים במשרד הפנים, שירה שפירא, אמרה כי  "המשרד נמצא בתהליך של הכנת מסמך מדיניות בתחום הים והחופים. אנחנו נמצאים בסיומו של הליך מכרזי לבחירת צוות תכנון שיכין מסמך כזה. הצוות יעסוק גם בהיבטים מחקריים וניתוח מעמיק של התחום שבו ייכללו גם כל בעלי העניין, וגם בהתוויה של עקרונות ניהול ותכנון. בחודש הבא הצוות כבר אמור להתחיל לעבוד, ולהגיש את מסמך המדיניות לאחר שנה של עבודה. מבחינה מהותית הצורך בניהול אינטגרטיבי מקובל עלינו. לפני יותר משנתיים הקמנו ועדת היגוי רחבה וצוות בין-משרדי מצומצם על מנת להוביל הסדרה של כל המרחב הימי".

נציג משרד התשתיות, אילן נסים, אמר כי "עמדתנו היא שנכון לחזק את המערך הקיים ולא לפרק ולהרכיב דברים מחדש". נסים סיפר כי בקרוב משרדי התשתיות והפנים עומדים לפרסם סקר אסטרטגי לפיתוח והפקה של נפט טבעי בים וכי הסקר ייעשה בשיתוף כל בעלי העניין. נסים הסביר כי "זהו סקר אסטרטגי-סביבתי לחיפוש ולהנחה של צנרת בים, מדובר על זכויות עתידיות על אף שניתן להטיל מגבלות חדשות גם על מי שיש לו זכויות קיימות. הדבר מכוון גם לכל תהליך החיפוש והקידוח וגם להנחת צינורות לשאיבת הנפט והגז ".

נציג המשרד להגנת הסביבה, ראש אגף ים וחופים רני אמיר, אמר כי "יש בעקרונות שהוצגו לנו הרבה אמת. עם זאת אני לא בטוח שאני מסכים עם המסקנה לפיה צריך להקים רשות שתיישם. כמעט את כל העקרונות שפה אפשר ליישם כבר היום כל אחד בתחומו".

כרמל סלע, ראש המועצה האזורית חוף כרמל, אמר כי "מועצת חוף כרמל חולשת על כ-20% מקו החוף בישראל, כ-38 קילומטר של חוף. אני מקווה שתוקם רשות. הכל זה כסף היום במדינה, ומי שמטפל בחופים זה הרשויות. למדינה אין תקציב לכל הסיפור של האכיפה, הכל נופל על על הרשויות". נציג מרכז השלטון המקומי הוסיף כי "לדעתנו זה מיותר להוסיף עוד רגולציה, מה גם שהיא תגרע מהסמכויות הרלבנטיות של הרשויות".ועדת משנה חופים צילום