במושב הקיץ העלינו הילוך בנוגע לעבודת השדולות בראשותי מתוך הבנה שזהו כלי חשוב המאפשר לנו להעלות נושאים לסדר היום ולפעול לקידומם במשרדי הממשלה והכנסת. במסגרת הפעילות השדולה לתחבורה בת קיימא ניהלה דיונים חשובים וסיורים, במושב זה הקמנו את שדולת העירוניות והתנהל במסגרתה דיון ראשון, וכן אני שמחה לבשר על הקמת תת-ועדה בראשותי שתעסוק בחופי ישראל.

בכינוס מיוחד של השדולה לתחבורה בת קיימא נחשף כי משרד התחבורה השקיע רק 40 מיליון שקל בשבילי אופניים ב-2013, מדובר בעלות סלילת כביש אופניים באורך של כ-100 מטר בממוצע לכל רשות – אורך זעום אשר אינו עולה בקנה אחד עם הרצון המוצהר לפתח אמצעי תחבורה אלטרנטיביים שאינם מזהמים.

אחת הסיבות העיקריות לפער זה נובע מחוסר ההסכמה בין משרד התחבורה לראשי הרשויות, כאשר המשרד מוכן לתמוך רק בסלילת שבילים לצד כבישים על מנת שיסייעו בהפחתת עומס המכוניות הפרטיות, ואילו ראשי הרשויות מעוניינים בסלילת שבילים בפארקים וגנים, שבילים שיתאימו לשימוש משפחתי וספורטיבי יותר. אנו ממשיכים לפעול מול הרשויות ומשרד התחבורה על מנת לוודא כי הפרויקטים שעל הפרק מתקדמים על מנת שיותר אזרחים באזורים שונים בישראל יוכלו להגיע באופניים למקומות העבודה והלימודים.

השדולה קיימה סיור חברי כנסת ברשויות ערביות ושמעה מאנשיהם על האפליה שהם חווים בכל הנוגע לזמינות אוטובוסים ביישובים. בין השאר נפגשנו עם אנשי כפר קרע ואום אל פחם, אשר הציגו בפנינו את מיעוט האוטובוסים הקיימים בתוך היישוב, את חוסר התקציב שמונע הקמת תחנה מרכזית ואת השורה התחתונה שבה תושבי היישובים שאינם מחזיקים ברכב פרטי מתקשים להשיג ולהחזיק מקום עבודה.

דו"ח מרכז המחקר הכנסת בנושא תחבורה ציבורית שהוכן עבורנו חשף פערים משמעותיים בשירותי תחבורה ציבורית הניתנים ביישובים ערביים לעומת שירותים אלה בכלל הארץ. מהמחקר, שנערך על ידי חוקר המרכז ד"ר יניב רונן, עולה כי הציבור הערבי מקבל שירותי תחבורה ירודים בהשוואה לאלה הניתנים בכלל הארץ. הדבר מהווה חסם ליציאה לעבודה ופוגע בנשים ובצעירים, כאשר 52% מהנשים במגזר זה נחשבות עניות (לפי נתוני הלמ"ס ל-2012). ככלל, היישובים הערביים מאופיינים באוכלוסייה צעירה וברמת מינוע נמוכה, דבר המצביע על נחיצות גבוהה בתחבורה ציבורית.

שדולת העירוניות, שהוקמה על מנת לקדם ערים ולאפשר לערים להתחדש ולספק סביבת חיים ועבודה איכותית, הושקה בכנסת במעמד שר הבינוי והשיכון. בשדולה נחשף כי לאחרונה החל לפעול במשרד ראש הממשלה צוות בין־משרדי, שאמור לבחון תוכניות לחיזוק הערים. אין ספור מלים נכתבו בשנים האחרונות על משבר הנדל"ן ועל המחירים חסרי התקדים ששוק הדיור הגיע אליהם, אבל לא מספיק דובר על כך שהפתרון נמצא בין השאר בהרחבת וציפוף ערים ושכונות קיימות תוך מחשבה ותכנון חכמים של תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ונגישות הולכי רגל.

כן הושקה תת ועדה חדשה בראשותי שתעסוק בחופי ישראל, נגישות, מחירים, בטיחות ועוד. תת הוועדה התכנסה לראשונה בשבועות האחרונים של המושב, ותמשיך לפעול במושב הבא. אחת המשימות החשובות שלקחתי על עצמי במסגרת תת ועדה זו תהיה להעביר חוק שימנע גביית תשלומים בכניסה לחופי ישראל, וכן ימנע מצב שבו הכניסה לחוף היא בחינם אך הגישה אליו נעשית באופן בלעדי באמצעות חניון בתשלום.