שאילתות דחופות: שינוי עמדת משרד התחבורה באשר לכניסת אוטובוסים תוצרת סין לשוק.

פורסם כי משרד התחבורה החליט לאפשר ייבוא של חברות אוטובוסים מחו"ל לאחר שעמדת המשרד במשך שנים ארוכות הייתה לשמור את התעשייה הזו ישראלית.

אם כן, מדוע שינה המשרד את עמדתו למרות הצהרותיו הקודמות והאם צעד זה מלווה בשינוי תקן הבטיחות לתקן מקל ופחות בטיחותי.

מליאת הכנסת 1/1/14 –http://youtu.be/ksVWCxExH-Y