"רפואה מגדרית"- הינו תחום המדבר על שורה של הבדלים מגדריים, לפעמים גם פיזיים אשר מביאים לאפליה בקבלת הטיפול הרפואי בין גברים לנשים.

בחיי היום יום של קבלת הטיפול הרפואי מרופאים בבתי החולים יש כמה קבוצות אוכלוסייה ספציפיות שסובלות במיוחד מגילויים של אפליה, דבר המזיק מאוד ויכול אף לעלות בבריאות.

אחת מן הקבוצות  הללו היא קבוצת הטרנסים והטרנסיות- מדובר בנשים וגברים אשר עוברים תהליכים מגדריים זהותיים, אשר חלקם מבוססי רפואה ובשל כך לזלזול, הפרה של סודיות רפואית, אפליה בקבלת טיפול רפואי או באבחנות רפואיות שאינן קשורות כלל וכלל להליך הרפואי שהן עוברות ועוברים.