צפו בדבריי בהצעת אי האמון בממשלה.

ההצעה הוגשה בנימוקים הבאים:

– ישראל מאבדת את התמיכה המדינית של ארה"ב ואירופה

-כישלונה במשא ומתן המדיני והיחסים המעורערים בין חבריה,

-היותה ממשלה מקובעת ללא חזון מדיני חברתי וכלכלי

-כמעט שנה לממשלה והתחייבויותיה לאזרחים בעיקר באשר לעניים ולמבקשי קורת גג שוות כקליפת השום.

צפו בדבריי במליאת הכנסת ב-10/2/14