מדוע למרות המחויבות של הממשלה למתווה שהוסכם עם ארגוני החקלאים, שלפיו כל שנה אמורה לרדת המכסה של העובדים הזרים בכ- 1,500 עובדים, אישרה הממשלה את הגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות  ב-25,000 במקום לאפשר לנשים ערביות, הסובלות מעוני ואבטלה לעבוד בענף החקלאות? צפו בשאלתי לשר הכלכלה נפתלי בנט.

מליאת הכנסת 11/2/14-