חייבים להגן על החוסכים הישראלים מפני פעילותם של ספקולנטים. הצעת חוק זו נודעה לסייע בכך. ההצעה הוגשה מחדש בכנסת ה-20.

סעיף 97(ב2) לפקודת מס הכנסה קובע פטור ממס על רווחי הון לתושבי חוץ הנובעים ממכירת אגרות חוב או מילווה של המדינה. בהצעת חוק זו מוצע לבטל את הפטור לתושבי חוץ על רווחי הון ממכירת אגרות חוב ארוכות טווח של המדינה, ובכך למנוע פעילות של ספקולנטים למטרת עשיית רווח לטווח קצר אשר פוגעת במשק הישראלי ובציבור החוסכים הישראלי.

הצעת חוק זו מוגשת על רקע המשבר בשער החליפין ומאמצי בנק ישראל להתמודד עם התופעה על ידי קניית מטבח חוץ, מה שאינו מהווה פיתרון אידיאלי לטווח הארוך. ביטול הפטור כאמור הוצע בעבר על ידי בנק ישראל והנגיד הקודם סטנלי פישר. פטור ממס על אגרות חוב קצרות טווח בוטל זה מכבר והוא הועיל וסייע למשק הישראלי. לכן, אין סיבה שלא לקבוע הסדר זהה גם לגבי אגרות חוב ארוכות הטווח כפי שמוצע בהצעת חוק זו.

לצפייה בהצעת החוק המלאה: