דו"ח מבקר המדינה שפורסם השבוע העלה תמונה קשה של הזנחה והפקרה בכל הנוגע לזיהום אוויר. חוק אוויר נקי כלל לא מיושם, בדיקות זיהום לא נערכות ומעט הנתונים שכן מתפרסמים אינם אמינים. צפו בנאומי במליאת הכנסת

 

 

"בדקה זו ממש הותר לפרסום דו"ח מבקר המדינה שנוגע לאכיפת זיהום אוויר ממפעלים. בשבועות האחרונים היתה מחלוקת בין משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות והציבור – האם נתוני זיהום אוויר וזיהומים אחרים גורמים לתחלואה, כן או לא. היום אנחנו מגלים ששומר הסף הראשון, והוא המשרד להגנת הסביבה, כשל. כאשר הפיקוח והתקנת התקנות על-פי חוק אוויר נקי, שחוקק חבר הכנסת דב חנין, שנמצא אתנו כאן, לפני שנים – עדיין לא עודכנו; אם הנתונים שנאספים לא מתפרסמים בשקיפות; אם בעצם אי-אפשר לדעת מהם נתוני זיהום האוויר האמיתיים, אז מה לנו כי נלין שאנחנו לא יודעים מה התחלואה שנגרמת מזיהום האוויר הזה?

ואני רוצה לומר עוד דבר, והוא שבימים אלה עומדות על הפרק שורה של תוכניות חדשות להרחבת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. כלומר, לא להסתפק בזיהום האוויר הזה אלא להרחיב עוד את הגורמים המזהמים במקום המזוהם ביותר בישראל. התוצאה מהדו"ח הזה צריכה להיות אחת, והיא צריכה להדהד בממשלה וכאן בכנסת וברשויות המקומיות ובכל הגורמים הנוגעים בדבר: לעצור עצירה מוחלטת הרחבה נוספת של כל התעשייה המזהמת במפרץ, ולהכין תוכנית לאומית לשיקום האזור ולהבראתו, ויפה שעה אחת קודם".