לפי נתונים עדכניים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, 42% מתקציב משרד התחבורה מופנה לפיתוח כבישים לעומת 18% בלבד לפיתוח תחבורה ציבורית. בפתיחת הדיון ציינתי כי מעבר משמעותי מתחבורה פרטית לתחבורה ציבורית הוא מטרה לאומית ואם לא נתחיל להניע את התהליך הזה עכשיו נמצא את עצמנו עם תחבורה ציבורית שהולכת ומידרדרת, עם פחות אפשרויות תעסוקה ומגורים ועם ירידה באיכות החיים, עלייה בזיהום ובהוצאות התא המשפחתי

בשבוע שעבר נפתחו בכנסת דיוני השדולה לתחבורה בת קיימא במושב חגיגי בהשתתפות חברי כנסת, נציגי עמותות וארגונים ואנשי משרד התחבורה, ובראשם שר התחבורה, ישראל כץ.

שדולת התחבורה

לקראת הדיון אסף מרכז המידע והמחקר של הכנסת נתונים מקיפים אודות טיב והיקף ההשקעה בתחבורה הציבורית במדינת ישראל. מדו"ח מרכז המחקר עולה כי תקציב פיתוח הכבישים הוא עדיין חלק הארי מתקציב משרד התחבורה, ומהווה כ-42% מתקציב המשרד, בעוד תקציב פיתוח התחבורה הציבורית מהווה 18% בלבד. דו"ח בנק ישראל לשנת 2014 קובע כי רמת התשתיות בתחום התחבורה הציבורית במטרופולינים בישראל עודנה נמוכה מרמתן במרבית המדינות המפותחות. יתר על כן, בכל המדדים שנמדדו במסגרת דו"ח זה, מצאה ישראל את עצמה מתחת לחציון.

את הדיון הובלתי יחד עם ח"כ אורי מקלב ממפלגת יהדות התורה, שותפי לראשות הוועדה. בדברי הפתיחה אמרתי: "מעבר משמעותי מתחבורה ציבורית לתחבורה פרטית הוא מטרה לאומית. הכוונות הטובות של משרדי הממשלה בנושא שיפור התחבורה הציבורית נשארות ברובן בגדר כוונות בלבד. היינו יכולים להיות בעיצומה של מהפכה משנת מציאות בתחום התחבורה הציבורית, אבל אנחנו מדשדשים במקום ואפילו הולכים אחורה. הנתונים מוכיחים כי המדיניות המעשית של הממשלה היא המשך השקעה אדירה בכבישים ומחלפים שישרתו את הרכב הפרטי, והשקעה נמוכה בהרבה בתחבורה ציבורית. הפער של ישראל מהעולם במדדי התחבורה הציבורית מצביע על פער גדול בתקציב השוטף אך מעבר לזה על פער אדיר של השקעה בתשתיות. צמצום הפער ייקח שנים ויהיה כרוך בהוצאה כספית עצומה, אבל אם לא נתחיל להניע את התהליך הזה עכשיו נמצא את עצמנו עם תחבורה ציבורית שהולכת ומידרדרת, עם פחות אפשרויות תעסוקה ומגורים ועם ירידה באיכות החיים, עלייה בזיהום ובהוצאות התא המשפחתי".

ח"כ אורי מקלב הוסיף: "התחבורה הציבורית היא שירות מהותי של כל אדם והוא משפיע על סדר היום שלו בכל הקשור ללימודים, עבודה וכדומה. נושא התחבורה הציבורית אינו פוליטי והוא זוכה לתמיכה של כלל הגורמים".

דיוני השדולה יימשכו במהלך מושב הכנסת, והציבור מוזמן להשתתף בדיונים ולתרום לעשייה. תוכלו לקרוא כאן את דו"ח מרכז המחקר של הכנסת בנושא.

דו"ח מרכז המחקר של הכנסת בנושא התחבורה הציבורית בישראל