בין דיווחי האוצר לבין דיווחי הרשות קיימים פערים מדהימים המסתכמים בעשרות מיליוני שרלים במצטבר ומגיעים בחלק מהשנים לכשליש מהתקציב. קראו על הנושא בידיעה שפורסמה ב-TheMarker ובמסמך מרכז המחקר של הכנסת

אחד הנושאים החשובים שעל הפרק הוא תקציב הרשות, ולאן נעלם חלק נכבד ממנו. בין דיווחי האוצר לבין דיווחי הרשות קיימים פערים מדהימים המסתכמים בכ-58 מיליוני שקלים במצטבר ומגיעים בחלק מהשנים לכשליש מהתקציב. לאן נעלם כל הכסף הזה? איפה היו מנגנוני הבקרה מ-2010 ועד היום? העובדה שהדבר קרה באופן עקבי ולאורך שנים מעלה דאגה עמוקה בנוגע לניהול הרשות ב-5 השנים האחרונות, ולאור דברים אלה לא מפליאים החשדות לשחיתות נגד ראש הרשות.

מצ"ב אינפוגרפיקה שפורסמה ב-TheMarker על ידי הכתב צבי זרחיה. לחצו לקריאת הכתבה.

בדיון אנשי הרשות אמרו כי מדובר בעניין טכני בלבד, אך הטענה הזו לא זוכה לגיבוי מגורמים אחרים. אני מצרפת את מסמך מרכז המחקר של הכנסת שהוכן עבור הוועדה לבקשתנו, ועוסק ברשות. במסמך מפורטים תפקידי הרשות השונים, הרכב המועצה הציבורית שלה וכמובן סוגיית התקציב. 

אני ממשיכה לבדוק את הנושא ובין השאר פועלת לבדיקת כלל ההוצאות וההתקשרויות של הרשות בשנים האחרונות. כיו"ר הוועדה שצריכה לפקח על הרשות אעמוד על קבלת כל המידע הרלבנטי.