הכנסת עורכת היום יום מיוחד העוסק בשיח האלים הפושה בכל חלקה במרחב הוירטואלי וברשתות החברתיות. וכמה שאנחנו צריכים אותו היום

כמה שנאה, כמה אלימות, כמה בוז וכמה גזענות מוטחים בנו מדי יום. בפעם השניה בקצת יותר משנה, למציאות האלימה יש גלגול דיגיטלי בפייסבוק או בטוקבקים, שבתורם מתגלגלים לאלימות ממשית במעגל שלפעמים נראה שכבר אי אפשר לעצור.

השבוע מקדישה הכנסת יום מיוחד למיגור השיח האלים והבריוני במרחב הווירטואלי וברשתות החברתיות. לכבודו אני מצרפת מקבץ קטן של כמה מהתגובות שקיבלתי רק בימים האחרונים.

כל אלה לא יזיזו אותי בסנטימטר מהדרך שלי ומהערכים שלי, שאני מייצגת בשם ציבור גדול, גדול יותר מכפי שנדמה. אבל בואו נסתכל על זה ונשאל את עצמנו: האם אלה החיים שאנחנו מבקשים?

קולאז קללות