צפו בדבריי בדיון המליאה סביב הצעת התקציב לשנת 2016

במהלך נובמבר התקיימו דיוני המליאה בתקציב המדינה לשנת 2016. בוידאו המצורף תוכלו לצפות בדבריי במהלך הדיון, בהם התמקדתי בנושא הפנסיה כפי שהתבטא בתקציב, ובהשפעת התקציב שאושר על העוני בקרב הקשישים באוכלוסייה.