צפו בשאילתא שהפניתי אל משרד הביטחון, לאחר שחיילים בודדים צורפו למאגר הביומטרי ללא שהוסברו להם כל השלכותיה של ההצטרפות

בראשית החודש העליתי במליאת הכנסת שאילתא למשרד הביטחון בדבר צירוף חיילים בודדים למאגר הביומטרי ללא הסבר מקיף על מצבו הלא ברור של המאגר וללא הצגת כלל ההשפעות הכרוכות בהצטרפות. צפו בשאילתא ובתשובה שהעניק סגן שר הביטחון: