כיצד יוכל כחלון לשמש במקביל כשר האוצר וכשר להגנת הסביבה, למרות ניגוד העניינים המובנה, ומה עמדתו בנוגע לאמירותיו הלא ראויות של רמי סדן? שעת שאלות לשר האוצר כחלון במליאת הכנסת