rtrrt

 

 

 

 

 
פארסת עמונה הגיעה לשיאה עם פינוי תת-ההתנחלות בפסטיבל רועש שכלל את כל המרכיבים הצפויים. עמונה היא מקרה פשוט של גניבת קרקע והפינוי שלה היה תוצאה של פסק דין לטובת בעלים פרטיים. הפינוי של עמונה הוא תוצאה של שמירת חוק פשוטה אבל גם לאחריו התמונה הכללית נשארת: מדיניות ההתנחלויות היא לא חוקית, שגויה והרסנית ומאיימת על עתידה של מדינת ישראל.

הנסיון של הממשלה להפוך את עמונה למצדה של ימינו נועד למטרה אחת: להשתמש בעמונה כמסך עשן לתשלום שוחד פוליטי למתנחלים להעברת חוק ההסדרה ההזוי והמסוכן, שאם אכן יעבור וייושם יהווה אסון לכולנו.

האמת היא שהנסיון להבחין בין התנחלות חוקית כביכול ובין התנחלות לא חוקית נדון לכישלון. האמת היא שאין התנחלות חוקית. מפעל ההתנחלויות כולו הוא איום על עתידה של מדינת ישראל וזה לא בגלל עמונה – זה בגלל עוצמתו הפוליטית של לובי המתנחלים ששמו להם למטרה להחריב את עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

חוק הכשרת גניבות הקרקע מחוץ לגבולות מדינת ישראל (הקרוי בטעות חוק ה״הסדרה״) הוא שוחד פוליטי ללובי המתנחלי. הוא בושה ואסון לישראל. הטרגדיה הפיקטיבית של עמונה מהשבוע שעבר נועדה רק כדי להגיע לרגע הזה, שבו הממשלה תחריב את הפנים שלנו כמדינה שומרת חוק. ראש הממשלה מודע למשמעות ולהשלכות, אבל הוא מחזיק את כולנו בני ערובה בידי קבוצה קטנה וקיצונית ששולטת בממשלה ולעזאזל עתידה של המדינה.

״אל תחצו הקו שאף פעם לא חצינו. הכנסת נבחרה ע״י הישראלים והיא מחוקקת בשבילם. הערבים ביו״ש לא בחרו בכנסת ואין לה סמכות לחוקק בשבילם. אלה עקרונות יסוד של דמוקרטיה״. כך כתב ביום שישי דן מרידור. הכנסת חוקקה עכשיו חוק שאין בסמכותה לחוקק. פשוט כך.

מאז שחוק ההסדרה עבר אנו שומעים ביקורת ממדינות שונות בעולם, והכניעה הפוליטית של ביבי עולה לנו גם במחיר בינלאומי. מדינות העולם אומרות את המובן מאליו – אי אפשר לחוקק חוק שמותר לגנוב מאנשים רק בגלל שאינם אזרחים. אנחנו מרחיקים מאיתנו את המדינות האחרונות שאוהדות אותנו.

לצערי נתניהו שוב בחר באינטרס הצר של המתנחלים, גם במחיר פגיעה בדמוקרטיה וביחסים שלנו עם מדינות העולם.