בשבוע הקרוב אשתתף בשני כנסים:

ביום חמישי, 2 ביוני יתקיים כנס מעניין בנושא מעמד הולכי הרגל בערים. בכנס, ביוזמת החברה להגנת הטבע לארגון תחבורה היום ומחר, יוצג סקר בנושא מפגעים וחסמים להולכי רגל במרחב הציבורי . אני אשתתף בפאנל של חברי מועצות ותושבים בנושא שיפור המרחב הציבורי בערים.

ביום ראשון שלאחריו, 5 ביוני, אשתתף בכנס בנושא "השיח התכנוני לאן". הכנס יתקיים במתכונת של שולחנות עגולים, בהם משתתפים יציגו מושגי מפתח בעולם התכנון העכשווי וידונו בהם מנקודת ראותם. אני אציג מאמר שכתבתי לספר בעריכת טלי חתוקה וטובי פנסטר שיתפרסם בקרוב בנושא השיח התכנוני, העוסק במושג "טובת הציבור".

במאמר שלי איפיינתי את "טובת הציבור" בתור כלל האינטרסים הציבוריים (השונים והמנוגדים) המגיעים לדיון בזירה פוליטית המקדמת אותם על פי סדר עדיפויות. לטענתי, טובת הציבור היא בהכרח שאלה פוליטית, ולכן קראתי לחיזוקו של שיח פוליטי מפורש ומוצהר כדי לדאוג לטובת הציבור באופן מיטבי. ניתן להוריד כאן את התכנית המפורטת.