ישנו איסור על שימוש בבעלי חיים בתכניות טלוויזיה בצורה המהווה ניצול והתעללות, אך תכניות טלוויזיה שונות מצאו שיטה להתגבר על האיסור. כעת הצלחנו לשים לזה סוף.

בשנים האחרונות ראינו שוב ושוב בתוכניות ריאליטי ניצול של בעלי חיים. ישנו איסור על שימוש בבעלי חיים בתכניות טלוויזיה בצורה המהווה ניצול והתעללות, על ידי גרימת סבל לחיה. לצערי, תכניות טלוויזיה שונות מצאו שיטה להתגבר על האיסור ע"י פרצה בהוראות החקיקה שאינן מציינות במפורש את החלתן על תכניות טלוויזיה ישראליות המצולמות בחו"ל. מעיון בהוראות החוק ברור כי תכליתן למנוע התעללות בבעלי חיים תחת חסות ישראלית, ולכן אין זה משנה האם התכנית מצולמת בחו"ל או בארץ.
תקנות צער בעלי חיים שהותקנו לפני כ-16 שנה, מחייבות כל גורם שמעוניין להשתמש בבעל חיים למטרות תערוכה, הופעה, תחרות וגם לצילום בעלי חיים לתוכנית טלוויזיה, סרט או פרסומת, לקבל היתר שימוש בבעל חיים מהממונה על חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות.

בעקבות פניות רבות של הציבור ושל ארגוני זכויות בעלי חיים, פניתי לפני חודשיים לשר החקלאות אורי אריאל ודרשתי ממנו שישנה את התקנות בכדי שנוכל לאכוף את החוק גם על תוכניות המצולמות בחו"ל. אני שמחה להודיע שהפנייה התקבלה והשר הסכים לתקן את העוול.

קראו כל כך עוד:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4930489,00.html