פניתי ליו"ר הכנסת במכתב כי יש להשעות את סלומינסקי מפעילות פרלמנטרית ובלבד לניהול ועדת חוק, חוקה ומשפט, בגין היותו מצוי תחת חקירה פלילית באזהרה

ביום ראשון האחרון, פניתי יחד עם חברותי למפלגה ח"כ זהבה גלאון וח"כ מיכל רוזין, במכתב ליו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, כי יש להשעות את ח"כ ניסן סלומינסקי מפעילותו כיו"ר ועדת חוק, חוקה ומשפט בגין הליכי החקריה המתקיימים כנגדו.
לא מתקבל ולא סביר כי בעודו מצוי בחקירה פלילית בהאשמות חמורות אלה ימשיך לנהל ועדה כלשהי בכנסת. המשך כהונתו כיו״ר הוועדה בשלב זה תביא להזניה ולהגחכה של הדיונים. ובנוסף, יהיה מדובר בקלות ראש בנוגע לעבירות הקשות כביכול שנעשו נגד נשים, שכעת ימצאו את עצמן נוכחות בוועדה שמנהל מטרידן ועבריין לכאורה.
יש להקפיד ולשמור על מעמד הכנסת וכבודה, על כבודן של ועדות הכנסת ובמיוחד כבוד ועדת חוק, חוקה ומשפט. אסור בשום אופן להכתים את הוועדה בכך שנאפשר לחשוד בפלילים לעמוד בראשה.
על הכנסת להתנער מכל עבריין ומטריד מינית, וכמו כן, לא להרשות את המשך כהונתו של ח"ככ סלומיינסקי כיו״ר כל עוד העננה הפלילית רובצת מעליו. המשך ״עסקים כרגיל״ במקרה זה יעביר את המסר כי הכנסת מתייחסת בקלות ראש לעבירות הטרדה מינית ועבירות נגד נשים, בעוד שהיא צריכה לעמוד בחזית המאבק למיגור התופעה החמורה.
זוהי לא הפעם הראשונה לצערי בה נבחר ציבור או אישיות ציבור נחשדת בפלילים ובייחוד בחשדד לעבירות מין. על כנסת ישראל כמשכן בית הנבחרים של הציבור הישראלי לגנות בכל תוקף התנהגות פסולה שכזו תוך שהיא מייעלת את עבודתה הפרלמנטרית בכך שתשלול מאישי ציבור כמות סלומיינסקי את היכולת להשתתף ובלבד לנהל ועדות בכנסת.