פורסם ב-12 בדצמבר 2008

הישיבה הראשונה של מועצת העיר ה-19 תתקיים ביום שני הקרוב, 15/12/2008 בשעה 18.00. מעבר להתרגשות שאצטרך לומר את המלים "אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה", להלן סדר היום של הישיבה כפי שנמסר לנו:

1. דברי ראש העירייה.

2. בחירת ממלא מקום וסגני ראש העירייה (בינתיים התבקש אישורנו לדורון ספיר – סגן וממלא מקום ואסף זמיר – סגן).

3. אצילת סמכויות לממלא מקום וסגני ראש העירייה (לאישורנו הובא: דורון ספיר – תחום הפיתוח העירוני; אסף זמיר – תחום קהילה נוער ספורט ותיירות). סגנים אלה יהיו בשכר.

4. מינוי חברי מועצה לועדת הנהלה

5. מינוי חברי מועצה לועדת מכרזים

6. מינוי חברי מועצה לועדת כספים

7. מינוי חברי מועצה לועדת משנה לתכנון ובניה

8. מינוי נציגי עירייה לאיגוד ערים דן לענייני ביוב

9. מינוי נציגי עירייה לאגודת מי אזור דן

10. מינוי נציגי עירייה לאיגוד ערים (אזור דן)(לתברואה וסילוק אשפה)

11. מועדי ישיבות המועצה התשע עשרה (אנו מתבקשים לאשר כי הישיבות יתקיימו ביום א')

כמו כן יובא לאישור מועצת העירייה בחירתה של גב' יעל דיין להיות יו"ר מועצת העירייה.

לסעיפים 4-10 לא הובא לידיעתנו עד לרגע זה שמות החברים לאישור לאף אחת מן הוועדות.

הישיבה פתוחה לציבור ותתקיים  באולם המועצה, מרכז עינב, על גג גן העיר, אבן גבירול 71 תל אביב, כאמור ביום שני, 15/12/2008 בשעה 18.00