אנו נמצאים שבועיים בתוך המחאה החברתית המשמעותית והחשובה ביותר בתולדות ישראל, שהתחילה ממחירי הדיור והפכה למחאה כוללת על מדיניות חברתית. שוק הדיור הוא השוק שבו כשלי השיטה הכלכלית של השוק החופשי נחשפים באופן הבולט ביותר. המדינה התפרקה כבר מזמן מאחריותה לדיור הציבורי, אין שום רגולציה על מחירי השכירות, והממשלה מתנהגת כיזמית נדל"ו במקום כגוף דמוקרטי עם אחריות ציבורית.

ביום שני, 1.8.2011 בשעה 18.00, תתכנס במרכז עינב בתל אביב ישיבת מועצת עיריית תל אביב יפו, המתקיימת בעיצומה של מחאת האוהלים. להלן חמש הנקודות העירוניות של מרצ תל אביב יפו לפעילות עירונית בשוק הדיור העירוני:

1. עצירת ההפרטה של קרקעות ונכסים העירוניים, וייעודם לבנייה מפוקחת להשכרה.
(אסור לעירייה להתפרק מנכסיה הציבוריים, עליהם לשמש מלאי דירות עירוני להשכרה על פי קריטריונים ציבוריים. לשם כך, יש להכין רשימה של כל מלאי הקרקעות העירוניות עם סטטוס תכנוני של כל אחת מהן, ולהכין תכנית מדורגת לבניה על כל אחת מהן עם לוח זמנים ליישום)

2. הכנת תכנית להסדרת פיצול דירות והגבלת איחוד דירות.
(יצירת מסלול תכנוני לא קנייני ייעודי להגדלת מלאי הדירות במהירות הרבה ביותר במסגרת הבינוי הקיים).

3. הסדרה של הלופטים והשימושים החורגים למגורים, הקלה על ציפוף עירוני במסגרת תמ"א 38 ויצירת תמריצים להשמשת מבנים נטושים.

4. הקמת נציבות עירונית לשכירות, שתכלול מרכז מידע לשוכרים, ומרכז גישור בין שוכרים למשכירים.

5. גיוס תמיכה להצעת חוק זכויות השוכר והמשכיר, להצעת חוק דיור בר השגה, ולהעלאת ארנונה לנכסים ריקים.
(ע"י גיוס מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15 וראשי ערים נוספים)