מליאת ועדת התכנון והבניה (מועצת עיריית תל אביב) התכנסה היום לדיון בתכנית המתאר לתל אביב יפו. מדובר על תכנית סטטוטורית, שמהווה חוק, שאמורה לקבוע את דמותה התכנונית של תל אביב יפו לעשרות שנים קדימה. כמו כן, על פי תיקון לחוק התכנון והבניה, אישור של תכנית מתאר עירונית מעניקה לועדה המקומית סמכויות מוגברות, כלומר מאפשרת לה לאשר תכניות בלי צורך באישור הוועדה המחוזית.

ברור כי לעיר וגם לוועדה יש אינטרס באישור תכנית כזאת, אולם תפקידנו כחברי מועצה הוא לוודא שתוכן התכנית מתאים לחזון שאנו רוצים לראות לעיר, כלומר לאפשר את המסגרת החוקית אולם לצקת פנימה את התוכן המחייב בתחומי החינוך, התחבורה, דיור בר השגה, תכנון ירוק, תחבורה ציבורית, שבילי אופניים, עירוב שימושים ועוד.

הדיונים בוועדה המקומית בתכנית המתאר החלו בתחילת הקדנציה הנוכחית והתבססו על חזון העיר שנדון ואושר בקדנציה הקודמת לאחר תהליך שיתוף ציבור מקיף ומעמיק. צוות התכנון הכין תכניות כלל עירוניות, שכוללות יעדי מגורים ותעסוקה, תכנית לשטחי ציבור, תכנית תחבורה וכו', וכן תכנית על פי אזורים – צפון, מרכז, מזרח ודרום העיר. התכניות הוצגו לוועדה באופן כללי וסכמטי בסדרה של דיונים, במהלכם חברי המועצה וכן ארגונים ונציגי ציבור ניהלו דיונים, הציעו הצעות וחלופות בשלל נושאים.

דיון נוסף בסדרה נקבע היום, בעיצומה של מחאת האוהלים, שיש לה השלכות משמעותיות על הנושאים הנדונים במסגרתה. אלא שבניגוד לדיונים קודמים, ראש העירייה, יו"ר הוועדה דורון ספיר ומהנדס העיר החליטו שהם רוצים לסיים את הדיונים היום. ולהצביע. על תכנית המתאר המשמעותית ביותר בתל אביב יפו.

זאת, מבלי שהתקיים דיון משמעותי בהשלכות של מחאת האוהלים על הנושאים התכנוניים הנדונים. זאת, מבלי שנלקחו בחשבון דיונים של ועדות מומחים, ארגונים ומתכננים שמקיימים בימים אלה דיונים בנושאים כאלה בדיוק במאהלים ברחבי הארץ. זאת, מבלי שהושלם הליך שיתוף הציבור לתכנית. זאת, מבלי שהוצגו לוועדה מסמכי התכנית – תסריט (מפה) ותקנון (מסמך מילולי).

הרחבה בנושא שיתוף הציבור: במהלך דיוני הוועדה הובטח מספר פעמים כי תהליך שיתוף הציבור נמצא באמצעו, וכי לאחר התייחסויות הוועדה המקומית , התוצרים התכנוניים יוצגו לציבור בתהליך של היזון חוזר. אין צורך להדגיש כי הליך שקוף ודיאלוגי כזה חשוב כפליים לאחר פרוץ מחאת הדיור, בעוד ועדת טרכטנברג יושבת מול מצלמות, ועדת המומחים האלטרנטיבית יושבת על המדוכה, ודיונים ציבוריים נרחבים ומשמעותיים מתנהלים כרגע במאהלים בכל רחבי הארץ.

על פי חוק, הוועדה המקומית מאשרת כל תכנית בניה להפקדה, כלומר מעבירה אותה לדיון בוועדה המחוזית, שלה סמכות האישור הסופית.

תכנית המתאר הובאה היום לדיון הוועדה המקומית, בצורה חסרה ולא מושלמת כפי שתואר לעיל. הדיון התקיים בסוף אוגוסט, כשכל המדינה ומוסדות החינוך בחופשה, וללא שהודיעו מראש לא לחברי המועצה ולא לציבור כי עומדות להתקיים הצבעות כה משמעותיות.

כבר מתחילת הדיון ובמהלכו ביקשתי שוב ושוב מיו"ר הוועדה ומן היועצת המשפטית שיבהירו האם ועל מה מתקיימות הצבעות. אם מצביעים ומאשרים את תכנית המתאר, המשמעות היא שהוועדה המקומית מבצעת את האקט היחיד שיש לה לגבי תכנית המתאר, מעבירה אותו הלאה ומוציאה אותו מידיה לוועדה המחוזית.

בקשותיי החוזרות והנשנות, יחד עם חבריי לסיעת מרצ, נענו בצורה מתחמקת ומתפתלת. לא הובהר לחברי הוועדה שהם מאשרים בפועל את התכנית להפקדה. יו"ר הוועדה ביקש להשתיק את שאלותיי ואיים להוציא אותי מן האולם. התנהל דיון סוער ובסופו היו"ר פנה להצבעות חפוזות וחטופות.

המשמעות היא שלא יהיה המשך תהליך שיתוף ציבור, לא תהיה כל התייחסות לנושאים שעולים במחאת האוהלים, שלא יהיה דיור בר השגה, שלא תהיה הזדמנות למקצה שיפורים. וכל זאת, מבלי שראינו מסמכים מפורטים, מפות או תקנונים. יו"ר הוועדה והיועצת המשפטים התפתלו ואמרו כי "מאשרים עכשיו את העקרונות ואחר כך ימשיכו לכתוב את התכנית". אני לא מכירה הליך כזה. חוק התכנון והבניה מעמיד כל תכנית לאישור הוועדה המקומית פעם אחת בלבד. מכאן התכנית הולכת לוועדה המחוזית, והשפעתנו עליה, שלא היה לה שום ביטוי בהצגת התכנית, מסתיימת ברגע זה.

כך, במחטף, ללא שחברי המועצה או הציבור עיינו במסמכי התכנית, ללא דיור בר השגה וכאילו אין מחאת אוהלים בחוץ, אושרה היום בוועדה המקומית לתכנון ובניה תכנית מתאר כוללת לתל אביב יפו.

לקריאת מסמכי התכנית

סדר היום לדיון היום

לקריאת סיכומי דיון קודמים באתר החברה להגנת הטבע