אחרי הדיון הקודם בתכנית, שהסתיים במפתיע, התכנסה הבוקר מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה להמשך הדיון בנושא תכנית המתאר הכוללת לתל אביב יפו.

על סדר היום עמד הדיון בנושא דרום העיר, שהוא החשב והמשמעותי ביותר בתכנית. זאת, בעיקר מכיוון שעיקר הפיתוח העתידי טמון בדרום, וגם עיקר הפוטנציאל. ניתן לקרוא כאן את נייר העמדה שהוגש לוועדה מטעם ההתארגנות "דרום העיר לאנשים", המשותפת למספר ארגונים וקבוצות תושבים.

הישיבה לא הגיעה לדיון בדרום העיר, אלא התפוצצה לאחר כשעתיים של דיון על מהות המשך תהליך קידום תכנית המתאר.

שתי הסוגיות העיקריות שעמדו על הפרק, היו סוגיית המשך שיתוף הציבור וסוגיית הדיון וההצבעה בוועדה המקומית.

לעניין שיתוף הציבור: דיוני תכנית המתאר החלו תוך מפגשי שיתוף ציבור, אלא שאלה נתקלו בשתי בעיות עיקריות. האחת, לא ברור מה עלה מהם, מפני שלא נראה שמשהו מן המפגשים האלה הוטמע בתכנית; והשניה, הם הופסקו בפתאומיות. בדיונים קודמים נמסר לנו כי מפגשי שיתוף הציבור ימשיכו אחרי שהוועדה תגבש את עמדתה, אולם עתה הסתבר כי אין כוונה כזאת. נמסר לנו כי התכנית, אחרי שתושלם "תוצג לציבור" אשר יוכל להגיב.

כידוע, אין דומה הליך יידוע הציבור, החשוב כשלעצמו, להליך שיתוף הציבור. הליך שיתוף הציבור היום הוא כבר לא אקראי וספורדי כפי שהיה. בעשור האחרון הצטברו פרקטיקה ונסיון ממוסדים ומאורגנים בשיתוף הציבור, שאגב, מומלצים גם להיות מעוגנים בחקיקה בדוח המומחים האלטרנטיבי (עליו בהמשך הפוסט).

אנו דרשנו בדיון כי הוועדה תקבל החלטה להמשיך את שיתוף הציבור המובנה לאחר הדיונים, וטרם העברה התכנית לוועדה המחוזית.

לעניין הליכי הדיון בוועדה המקומית טרם ההפקדה במחוזית: בדיון הקודם, ובשורה של הבהרות לאחר מכן, נמסר לנו כי אנו מאשרים עקרונות ולא את כלל התכנית להפקדה, וכי התכנית תובא בשנית ל"אישרור" לפני העברתה למחוזית. על מנת להבטיח כי נוכל להשפיע על תוכן התכנית, ביקשתי כי הוועדה תחליט לחזור ולקיים דיון מהותי בסעיפי התכנית לאחר כתיבתה, ולא אישרור פורמלי בלבד.

לאחר דין ודברים והתלהטות הרוחות בשתי הסוגיות האלה, התפוצץ הדיון והוא אמור להימשך בזמן אחר. כמובן שנמשיך לעמוד על שתי הסוגיות העקרוניות האלה, טרם דיון בתכנית עצמה.

בנוסף, היום התקיים דיון מיוחד להצגת מסקנות הביניים של צוות תכנון, דיור, תחבורה וקרקעות של ועדת המומחים האלטרנטיבית (ועדת ספיבק/יונה), שהיה לי הכבוד לקחת בו חלק. הצוות, בראשות ד"ר אמילי סילברמן מהטכניון ועו"ד גיל גן מור מהאגודה לזכויות האזרח, התחלק לארבעה צוותי משנה: דיור – בראשות פרופ' נטע זיו וגיל גן מור; תחבורה – בראשות ד"ר בקי שלייסברג; תכנון – בראשות פרופ' נורית אלפסי וד"ר יודן רופא (בו השתתפתי) ; קרקעות – בראשות פרופ' אורן יפתחאל וד"ר סנדי קידר.

הצוות, בהשתתפות עשרות מומחים מהאקדמיה ומארגוני החברה האזרחית העוסקים בזכויות, דיור ותכנון, עשה עבודה מרשימה ומקיפה באחד הנושאים המהותיים אם לא המהותי ביותר למחאה החברתית, ובאופן מוזר, הנסתר ביותר מן העין.

כולם מכירים את שכר הדירה ומדברים על ריכוזיות ומיסוי, אולם עולם התכנון – המשפיע על חיינו השפעה מרחיקת לכת – נותר עד כה נחלתם של מעטים. הרבה מהתפיסות הקיימות בעולם התכנון היום הן מיושנות ומזיקות, ותפיסות חדשות בתחומי העירוניות, הקצאת משאבי קרקע, מדיניות דיור ודמוקרטיזציה של הליכי התכנון מחליפות אותן בעולם האקדמיה והארגונים, אך עדיין לא בעולם המעשה וקבלת ההחלטות.

הדוח, אותו ניתן לקרוא בבלוג הקואליציה לדיור בר השגה, משקף את תפיסת העולם החדשה הזאת. הוא ראוי לדיון מעמיק יותר, אולם רציתי להביאו ביום שפורסם. ביום ראשון הבא יתקיים כנס לדיון בדוח, כולן/ם מוזמנים.