להלן מכתבו מהיום של ח"כ יואל חסון (קדימה) אל ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בו הוא מציע למצוא פיתרון למצוקת מחוסרי הדיור, בהתאם למתווה שהצענו בשיתוף עמותת ידיד.

לכבוד:

מר רון חולדאי

ראש עיריית תל  אביב – יפו

הנדון: פתרון מצוקת מחוסרי הדיור מפוני מאהלי המחאה החברתית בעירך

אני מתכבד לפנות אליך בסוגיה אנושית רגישה וטעונה מן המדרגה הראשונה, סוגיית גורלם של מפוני המאהליך בעירך תל אביב, כדלקמן:

מאז פינוי המאהלים על פ"י החלטתך ובאישור בית המשפט אני עוקב בדאגה רבה אחרי גורלם של מחוסרי הדיור המיטלטלים כבר כמה ימים, מגן לגן, מספסל לשדרה וממדרכה למדרכה.

אוכלוסיית המפונים המונה כמה עשרות בודדות של אזרחים, תושבי עירך אין לה פתרון של קורת גג זמינה ובאופן טבעי כיפת השמיים היא ביתה הנוכחי.

במהלך שלושת חודשי המחאה החל תהליך שיקום והעצמה אישית של מחוסרי הדיור. נוצר מודל סיוע ושינוי חברתי יוצא דופן. מדובר בצעד ראשון בחזרתם של אזרחים אלו לתפקוד מלא בחברה וחזרה למעגל העבודה. לצידם של מחוסרי הדיור הוותיקים נמצאים ברחוב גם מחוסרי דיור שהם בחורים ובחורות צעירים ששרתו בצבא ורכשו מקצוע, או אפילו אקדמיים שנסיבות חייהם ויוקר המחיה בישראל הביאו אותם לכלל מחסור בקורת גג.

מדאיגות אותי במיוחד הידיעות בתקשורת והמידע שהגיע אליי מפעילים במחאה לצדק חברתי על התנהגות כוחנית במיוחד של פקחי העירייה והטענות לרדיפה והתעמרות, שהדעת לא סובלת כלפי אזרחים שנסיבות חייהם קשות ממילא.

מהתרשמותי, כל מבוקשם של חסרי הדיור בפינה בטוחה לשמר בה את הקהילה התומכת שנוצרה במהלך 3 חודשי המחאה, כזו המשמשת להם המשענת והתקווה היחידה לשיקומם האישי והחברתי.

כנבחר ציבור קשה לי לקבל את הגישה הבלתי פשרנית שאתה כראש העיר העברית הראשונה מגלה כלפיהם במיוחד בימים אלו של חשבון נפש, תשובה וסליחות.

למיטב הבנתי ומהמידע שהגיע אליי כיום נעה ונדה קהילת מחוסרי הדיור כשאנשיה מותשים, פעמים רעבים, ובעיקר מפוחדים.

ההישגים המרשימים שכולנו התרגשנו בגללם של קיבוצם לקהילה מגובשת הנחושה להאבק על זכותה לחיות בכבוד בארץ שלנו יורדים לטימיון ומאיימים לפורר את רקמת חייהם הקהילתית העדינה והשברירית שנוצרה בעמל ובתעצומות נפש של פעילים מתנדבים העושים ימים כלילות לתמיכה וסיוע ומתן תקווה לעתיד חייהם של מחוסרי הדיור.

על פי הידוע לי  הצעות ותכניות רבות למתן פיתרונות מיידיים וארוכי טווח של מחוסרי הדיור, שהם ללא ספק האוכלוסיה החלשה והפגיעה בחברה הישראלית, נדחו בשלילה, פעמים באופן תמוה ובלתי מוסבר,  על ידי העירייה.

ליבי, מצפוני וכובד אחריותי כנבחר הציבור הישראלי לא נותנים לי מנוח והחלטתי לפנות אליך בבקשה לשקול לאלתר ועוד קודם יום הכיפורים את מתווה הפעולה שלהלן:

פתרון מיידי: מגורים משותפים במתחם ארעי תחת כיפת השמיים

 

 

מטרת פתרון זה היא המשכיות טבעית לצורת החיים הקהילתית אשר מחוסרי-הדיור הורגלו אליה, וכן לתת מענה מהיר ומיידי המצריך השקעה מינימלית של משאבים לבעיה האקוטית.

בתוך שטח ציבורי לפי ראות עיניה של העיריה יוקם מתחם, ובו יתאפשרו הקמת אוהל קונגרסים מוגן מפגעי-הטבע, או מתיחת יריעות חסינות-גשם ותחתיהם אוהלים. הקמת המתחם תתבצע בשיתוף עם מחוסרי הדיור  והציוד ייתרם על-ידי פעילים חברתיים. המזון והשתיה יסופקו על-ידי עמותות ובסיוע פעילים. יותקן ברז מים בחסות העיריה כאשר עמותות ופעילים יוכלו לדאוג לתשלום חשבונות המים. יותקנו שירותים כימיים אשר יפונו באופן תדיר וסדיר. יותקן גנרטור או יועבר כבל חשמל מאריך אשר יאפשר לקבוצה אחזקת מקרר וכיריים חשמליות.

כל זאת לטווח של מספר חודשים ועד למציאת פתרון קבע למצוקה ע"י הרשויות.

פתרון ארוך טווח לפי מתווה זנדברג

 

נחשפתי לתכנית המרשימה שעיבדה חברת המועצה תמר זנדברג והייתי מציע לשקול בכובד ראש את בדיקת היתכנותה מההיבטים המעשיים והחוקיים.

עיקרה של התכנית היא , כדלקמן:

מדובר על העתקת הקהילה שנוצרה במאהלי המחאה לתקופת ביניים אל מבנה, אשר בו תתבצע פעילות שיקומית-רווחתית של מחוסרי הדיור ודרי הרחוב, במטרה להעבירם אל פתרונות קבע על בסיס דיור ורווחה.

המודל מתבסס על פעילות סיוע, סנגור ומימוש זכויות של הזקוקים לכך מבין דרי המאהלים תוך שילוב פעילות קהילתית, דמוקרטית וסולידרית עם פעילי המחאה, ברוח דפוסי ההידברות והסיוע שנוצרו במחאה וכן על פעילות של העצמה תעסוקתית וכלכלית. הפרוייקט שבמרכזו עבודה קהילתית והעצמה אישית מתבסס על פעילות עמותת "ידיד" בחיפה שהחלה לפני 4 שנים. העקרונות אף עובדו להצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת הקודמת.

הפתרון המוצע: מציאת פתרונות דיור חלופיים זמניים למשפחות המפונות בדרך של הקמת "דירות מעבר" אשר ישמשו לשיכון משפחות לפרק זמן קצוב לאחר שנותרו ללא קורת גג וזאת, במקביל להענקת שירותים סוציאליים מקיפים לדיירים ע"י אגף הרווחה. הפתרון עשוי להיות מיושם באמצעות גורמים שונים, כגון: משרדי הממשלה, העירייה, תורמים, עמותות, חברות משכנות ועוד.

לפי הידוע לי מספר עמותות נתנו את הסכמתם להשתתף בפרוייקט ובכללן: עמותת "לתת", עמותת שתי"ל כשהמודל עצמו  יופעל ע"י עמותת ידיד.

אני מתקשה לראות בשלב הזה וקודם לפעילות ממשלתית , שכיום נראית כאזלת יד מתמשכת וצינית,  פתרון אופרטיבי אחר.

אני מצפה מראש עיר בישראל, בוודאי עיר גדולה ומרכזית כתל אביב, להשקיע את מירב מאמציו במציאת פתרונות, בהינתן שהממשלה גוררת רגליה בגסות לב אופיינית.

במקום להשקיע אנרגיה בגירוש המפונים וסילוקם אני מציע שתאמץ גישה אחראית ומנהיגותית ותשקיע את מרב מרצך, כשרונך וסמכויותיך בפתרון בהול לבעיה.

אאחל לך ולתושבי העיר תל אביב – יפו , בהזדמנות זו, שנה טובה וגמר חתימה טובה.

ח"כ יואל חסון