ביום חמישי, 3.11.2011 יתקיים הכנס השנתי של איגוד אדריכלי הנוף. ועדת ההיגוי של הכנס מורכבת השנה מארבע אדריכליות נוף צעירות (טלי וקסלר, מיכל בן שושן, ליאת הדר ויעל בר-מאור) שהחליטו לקיים דיון רחב ואינטר-סיסציפלינרי בתפקידיה המשתנים של אדריכלות הנוף: לא רק עיצוב פארקים ושתילת עצים בצידי הדרכים, אלא השפעה מהותית על המרחב הציבורי.

אני אדבר במושב "המרחב הציבורי העירוני" על טובת הציבור, על מחאת האוהלים ועל הפוליטיות של התכנון.

הזמנה לכנס, התכנית המלאה, לאירוע בפייסבוק

חתך רוחב – הכנס השנתי התשיעי לאדריכלות נוף 3.11