מכתבי ליו"ר הוועדה דורון ספיר בעקבות מקרה שהיה באמת. פורסם היום בהעיר

1 בינואר 2012

לכבוד
יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה
סגן ראש העירייה עו"ד דורון ספיר
כאן

דורון שלום,

הנדון: הנהגת חובת גילוי מלא על כל הטוענים בפני הוועדה המקומית

אני פונה אליך בעקבות אירועי הוועדה בשבוע שעבר, אולם בנושא עקרוני שיש לו חשיבות לכל דיוני הוועדה באשר הם. בוועדה האחרונה נידון מתחם דפנה, פרוייקט בעל חשיבות רבה ממספר היבטים שונים, ואשר מעורר עניין ציבורי ויצרים הן בקרב הנודעים בדבר והן בעיר בכלל, ומעורבים בו בעלי עניין רבים ושונים וגם הרבה מאוד כסף.

כבר מתחילת הדיון ביקשתי הן מהצוותים העירוניים והן מאדריכל התכנית, משמאי התכנית ומכל מי שהופיע בפני הוועדה לציין בפני הוועדה מטעם מי הוא מועסק ובשם מי הוא מופיע בפנינו. בפרוייקט זה, כמו ברבים אחרים, ישנם בעלי עניין רבים, יזמים, חברות ניהול, שמאים, אדריכלים, עורכי דין וכו', זאת בנוסף לקבוצות שונות ומגוונות של תושבים שמופיעות בפנינו דרך קבע, לא רק בשלב ההתנגדויות. סברתי, ואני עדיין סבורה, כי עלינו כחברי ועדה לשמוע את כל בעלי העניין, לדון ולהחליט כאשר כל המידע מונח לפנינו בשקיפות מלאה.

כל בעלי המקצוע ובעלי העניין אכן מסרו לוועדה מטעם מי הם מופיעים לפנינו, אולם להפתעתי הרבה, עורכת הדין ענת בירן סירבה לגלות בפני הוועדה מיהו מעסיקהּ בעניין זה. היא טענה כי "אל לוועדה לפשפש בענייניה הכספיים הפרטיים" ואף כינתה את שאלתי "חצופה". יש לציין כי על ההתבטאות האחרונה היא התנצלה בפניי, אולם בסופו של דבר דיברה בפני הוועדה בלא שהובהר לנו מטעם מי היא מופיעה. חשוב להדגיש כי אין כאן כל עניין אישי או עניין של כבוד, אלא נושא ציבורי מהמעלה הראשונה.

חברי הוועדה המקומית הם נבחרי ציבור אשר דנים ומחליטים בעניין ציבורי אשר יש לו השלכות ומשמעויות מרחיקות לכת על המרחב העירוני והאנושי. לא יעלה על הדעת כי מידע רלוונטי על האינטרס המיוצג ע"י בעל עניין הטוען בפנינו לא יהיה שקוף באופן מלא.

על פי חוק הלוביסטים, שעבר בכנסת ב-2008, מחויבים כל מי שטוענים למען לקוח, לרבות עורכי דין, לגלות בכל ישיבה או פעילות, לרבות שיחות עם חברי כנסת או עובדי כנסת, בשם מי הם טוענים. המידע אף מתפרסם באתר הכנסת, ועל הלוביסטים הנ"ל להוציא אישור כניסה מיוחד ובו מצוינים פרטי הלקוח אותו הוא מייצג.

חוק הלוביסטים חל כמובן רק על הכנסת, אולם העיקרון דומה והרציונל ברור. לא סביר, לא ציבורי, לא ראוי ולא נכון שנשמע בוועדה בעלי עניין, שלעמדתם עשויה להיות השפעה על החלטתינו ולכן השלכה ציבורית משמעותית, ללא גילוי מלא של האינטרסים העומדים מאחורי הדברים. אם מי מהמופיעים בפנינו אינו מעוניין בגילוי כאמור, זכותו המלאה היא שלא להופיע בפנינו, אולם לא יכול להיות שתהיה שמורה לו זכות לדבר בפני הוועדה כאשר פרטי מעסיקו נותרים עמומים.

על כן, אני פונה אליך על מנת שנייסד נוהל עבודה בוועדה כי ניתן יהיה לדבר בפני הוועדה רק למי שמגלה באופן מלא איזה לקוח הוא מייצג באותו דיון.

בברכה ושנה אזרחית טובה,

תמר זנדברג
חברת מועצה